Konsultacje z zakresu zatrudniania, zarządzania pracownikami oraz organizacji pracy.

Chcesz skutecznie wykorzystywać potencjał pracowników, zleceniobiorców?

Dotychczasowa organizacja przestała spełniać swoje cele?

W trakcie konsultacji przedstawię Ci możliwe usprawnienia, nowe spojrzenie i sposoby na efektywniejsze ukierunkowanie działań w Twojej Firmie.

Marta Czajowska-Wawak

Najczęstsze tematy konsultacji

Jaką formę zatrudnienia wybrać?
Na co zwrócić uwagę przy rekrutacji?
Jak ułożyć relacje szef-podwładny?
Jak najlepiej skonstruować wynagrodzenie?
Jakie wybrać pozapłacowe formy motywacji?
Jak dyscyplinować pracowników?
Jak samemu prowadzić dokumentację kadrową?
Jak ulepszyć organizację pracy?
Jak rozwiązywać konflikty w pracy?

Jak obliczyć wynagrodzenie?

Jak obliczyć składki do ZUS?

Jak obliczyć podatek?

Z konsultacji skorzystasz zwłaszcza jeśli:

R

Zatrudniasz pierwszego współpracownika

R

Chcesz zweryfikować dotychczasowe formy zatrudnienia

R

Masz problemy z pracownikami

R

Chcesz poprawić wyniki swojej Firmy

przebieg konsultacji

Jak odbywa się konsultacja?

Krok 1

Skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo. Będę Cię prosiła o określenie przedmiotu konsultacji.

Krok 2

Ustalamy termin konsultacji, a następnie przesyłam do opłacenia fakturę proforma.

Krok 3

Konsultacja może odbywać się:
– osobiście w siedzibie Twojej Firmy, jeśli jest ona zlokalizowana na terenie województwa śląskiego lub małopolskiego (+ koszt dojazdu),
lub
– online w formie telekonferencji poprzez Skype, Zoom lub Google Hangout.
Czas trwania pojedynczej konsultacji wynosi do 60 minut.

Krok 4

Po konsultacji otrzymujesz maila z podsumowaniem oraz propozycją rozwiązania dotyczącą omawianego tematu.

Co obejmuje cena konsultacji?

Wstępne rozeznanie tematu przed konsultacją

Przed planowanym terminem konsultacji, weryfikuję aktualny stan i wstępnie przygotowuję sugestie, dotyczące realizacji celu konsultacji.

Konsultacja do 60 minut

Podczas konsultacji zostają doprecyzowane cele oraz przedstawiam Ci sugestie działań, służących realizacji celu.

Mail podsumowujący z sugestiami dotyczącymi omawianego tematu

Po konsultacji otrzymasz podsumowującego maila. Będzie on obejmował działania sugerowane do wdrożenia.

Chcesz skorzystać z konsultacji?
Skontaktuj się ze mną

+48 604 528 625
marta@7punkt.pl

Marta

Marta Czajowska-Wawak

KONSULTACJE ONLINE

Cena obejmuje:

• konsultacje bezpośrednie (do 1h),

• przygotowanie planu konsultacji,

• mailowe podsumowanie konsultacji,

 

Zapraszam Cię również do śledzenia Mojego Bloga